Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě je družstvo zaměřeno hlavně na produkci obilovin, olejnin a krmných plodin. Obiloviny představují 54% z celkové výměry, olejniny 19% a krmné plodiny 27%.